top of page

Manifesto : MYSTRAL

MYSTRALİN DOĞUŞU      21 Ağustos 2012

 

A. Anlamı : Mystral sözcüğü, mistik ve stratal (birbiri üzerine binmiş yüzey katmanları) kelimelerinin birleşmesiyle oluşan ve kısaltılmış bir tanımlamadır.

Okunuş fonetiği ile “Mistral” sözcüğünü (1) çağrıştırmaktadır.

 

B. Neden Mystral : 90’lı yıllardan bu yana sürdürmekte olduğum resim çalışmalarımı kendi anlayışıma uygun bir sanatsal bir disiplin altında toplamak istedim.

 

C. Süreç : Kubizm sonrası (post-Cubic) doğan ve öncülüğünü Lyubov Popova’nın yaptığı “Arkitektonik”(2)  resmi temel almış, didaktik öğelerini sınırlandırdığım bu anlayışı mistik dinamiklerle kaynaştırmıştım. Amaçlı göndermeler dışında, bu topraklarda yaşanmışlıklardan evrene doğru yönelen bir açılımı amaçladım hep. Bu anlayışın büyük kısmı Mevlana’nın düşünce-anlayışının tezahüründen ibaretmiş gibi görünebilir. (Bu ilişkide gelişme süreci içindeki sürekli geliş-gidişi gözlemleyebilmek olasıdır. Hiçliğe ulaşıldığında hepliğin kavranabilmesi bundandır diye düşünüyorum. Bu anlayış, özellikle 19 Mucizesi adlı seride etraflıca incelenmiştir.) Bununla beraber, yapmaya çalıştığım resmin içeriği bölgesel-kıtasal anlayış/efsanelere kadar uzanabilmektedir. 

 

Uğur Vidinli / 21.08.2012

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(1) Fransa’da Rhone vadisi boyunca esen rüzgarlar.

(2) Architectonic : Yüzey katmanları aralarında oluşan yüzey gerilimini inceleyen resim türü. Zaman zaman Duchamp, Picabia ve Malevich de bu yaklaşımı dinamik yönden çözümleyerek fütüristik eserler vermişlerdir. 

y19.2012.016.jpg

Samsuna Çıkış, TÜY,  120X100, 2012

        Ali Tezölmez Koleksiyonu

bottom of page